Instytut Matematyki  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, pracowników UJK oraz osoby spoza Uczelni do zapisów na kursy językowe organizowane przez SJO UJK w Kielcach.

Szczegółowy opis kursów znajduje się na stronie SJO w Zakładce: Kursy języków obcych.