Instytut Matematyki  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

MATEMATYKA


Kierunkowy Zespół ds Programów Kształcenia

dr Anna Sieczko - przewodnicząca
dr Magdalena Chrapek - wiceprzewodnicząca
prof. UJK dr hab. Andrzej Chrzęszczyk
prof. UJK dr hab. Wiesław Dziubdziela 
dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn
dr Magdalena Nowak
dr Michał Zakrzewski
dr Renata Wojtuś - interesariusz zewnętrzny
mgr inż.Piotr Such - interesariusz zewnętrzny
mgr Aneta Królik - interesariusz zewnętrzny
Aleksandra Cerazy - przedstawiciel studentów

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 - pobierz plik pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2015/2016 - pobierz plik pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2014/2015 - pobierz plik pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 - pobierz plik pdf

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA


Kierunkowy Zespół ds Programów Kształcenia

dr Magdalena Chrapek  - przewodnicząca
dr Sławomir Turek - wiceprzewodniczący
prof. UJK dr hab. Wiesław Kubiś
prof. UJK dr hab. Roman Bobryk
dr Zbigniew Bem
dr Magdalena Nowak
dr Michał Stachura
mgr Barbara Wodecka   
mgr Janusz Dreziński - interesariusz zewnętrzny
mgr inż.Piotr Such - interesariusz zewnętrzny
Anna Korus – studentka

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 - pobierz plik pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 - pobierz plik pdf

Raport z oceny osiągniętych efektów kształcenia w semestrze zimowym
w roku akademickim 2013/2014 na kierunku Informatyka i Ekonometria
- pobierz plik pdf