Instytut Matematyki  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 


Dostęp do oprogramowanie poprzez portal Microsoft Imagine Instytutu Matematyki


Programy licencyjne Microsoft Imagine zapewniają wydziałom prowadzącym zajęcia z technologii informatycznych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Licencje są przeznaczone dla wydziałów prowadzących zajęciach w ramach STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) czyli nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki.

Oprogramowanie udostępniane w ramach licencji moze być wykorzystane TYLKO do celów NIEKOMERCYJNYCH (naukowo-badawczych) i TYLKO przez studentów i wykładowców Instytutu Matematyki UJK.

Instytut Matematyki w ramach licencji Microsoft Imagine oferuje studentom i wykładowcom dostęp do oprogramowania:

  • systemy operacyjne (m.in. Windows 10, Windows 7),
  • serwery (m.in. SQL Server, BizTalk Server, Exchange Server),
  • narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
  • aplikacje (m.in. Access, Project, Visio),
  • wersje testowe produktów.


Więcej informacji o licencji Microsoft Imagine na stronie Microsoftu oraz na stronie licencji Microsoft Imagine

UWAGA. Do założenia konta wymagany jest adres email. Należy go podać na wniosku o założenie konta i złożyć w sekretariacie pokój 547. 

Podanie o założenie konta Microsoft Imagine

Kontakt w sprawie kont użytkowników w ramach licencji Microsoft Imagine poprzez formularz z dopiskiem w tytule wiadomości Microsoft Imagine.