Katedra Matematyki

24-09-2020

Zajęcia dydaktyczne na kierunku MATEMATYKA

Na kierunku matematyka zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać się w trybie stacjonarnym.

Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone przez pracowników, którzy
z powodu ograniczeń pandemicznych nie mogą dojechać na zajęcia.

Informacje na temat rozkładu zajęć stacjonarnych i zdalnych zostaną opublikowane  na stronie Katedry Matematyki w ciągu tygodnia.  

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.