Katedra Matematyki

19-02-2021

Jubileusz 10 lat działalności Seminarium z Teorii Mnogości i Topologii

18.02.2021 odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 10 rocznicy działalności Seminarium z Teorii Mnogości i Topologii. Dokładnie dziesięć lat wcześniej, 18.02.2011 r. rozpoczęło ono swoją działalność, organizowane przez pracowników Katedry Matematyki (wcześniej Instytutu Matematyki). W ramach dziesięciu lat działalności odbyło się dokładnie 150 spotkań, na których referaty wygłosiło 57 naukowców, wielu krajowych i zagranicznych specjalistów. Organizatorzy pragną podziękować profesorowi Wiesławowi Kubisowi, doktorowi Pawłowi Łabędzkiemu za nieocenioną pomoc i wsparcie przy uruchamianiu działalności seminarium naukowego oraz wszystkim referentom za liczne i ciekawe referaty, a słuchaczom za trafne uwagi oraz sugestie.

Dyplom dla cierpliwego słuchacza

Przejdź na stronę Seminarium z Teorii Mnogości i Topologii

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.