Katedra Matematyki

Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki

Pracownicy

Kierownik zakładu

dr hab. Roman Bobryk, prof. UJK

Pozostali pracownicy

dr Magdalena Chrapek

dr hab. Cornelia Schiebold, prof. UJK

dr Barbara Wodecka


Ogólna charakterystyka działalności naukowej

  1. Stochastyczne równania ewolucyjne.
    Badanie rozwiązań stochastycznych równań ewolucyjnych. Metody znajdowania charakterystyk probabilistycznych dla tych równań oraz ich zastosowanie w fizyce i mechanice.
  2. Statystyka matematyczna.
    Asymptotyka wartości ekstremalnych. Zastosowanie metod statystycznych w medycynie.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.