Instytut Matematyki

Zakład Matematyki Stosowanej

Pracownicy

Kierownik zakładu

prof. zw. dr hab. Adam Idzik

Pozostali pracownicy

mgr Judyta Bąk

dr Michał Stachura

doc. dr Elżbieta Zając


Ogólna charakterystyka działalności naukowej

 1. Analiza nieliniowa.
  Metody punktu stałego, nierówności wariacyjne.
 2. Matematyka dyskretna.
  Kombinatoryka, teoria grafów.
 3. Teoria gier.
  Gry niekooperacyjne, gry kooperacyjne.
 4. Ekonomia matematyczna.
  Teoria równowagi, modele rynku.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.