Katedra Matematyki

Zakład Analizy Matematycznej

Pracownicy

Kierownik zakładu

dr hab. Andrzej Chrzęszczyk, prof. UJK

Pozostali pracownicy

dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK

dr hab. Egmont Porten, prof. UJK

dr Mateusz Masternak

dr Volodymyr Mykhailiuk

 


Ogólna charakterystyka działalności naukowej

  1. Rozwiązania formalne wybranych równań ewolucyjnych.
  2. Analityczność i nie-analityczność rozwiązań.
  3. Przynależność do klas Gevreya.
  4. Własności wartości średnich dla rzeczywistych funkcji analitycznych i dla funkcji poliharmonicznych.
  5. Liniowe równania różniczkowe, których rozwiązania są funkcjami tworzącymi dla wielokrotnych wartości funkcji zeta.
  6. Analityczne i numeryczne badanie stochastycznych układów dynamicznych.
  7. Przyspieszanie obliczeń numerycznych z wykorzystaniem GPU.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.