Instytut Matematyki

Zakład Algebry, Geometrii i Topologii

Pracownicy

Kierownik zakładu

prof. zw. dr hab. Taras Banakh

Pozostali pracownicy

dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn

dr Zdzisław Kosztołowicz

dr Magdalena Nowak

dr Michał Zakrzewski


Ogólna charakterystyka działalności naukowej

  1. Algebra topologiczna, teoria mnogości, topologia.
  2. Teoria mnogości, topologia, analiza funkcjonalna.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.