W dniach 21-22 czerwca br. odbyła się w Kielcach Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki - KWUMI 2013.

Organizatorem konferencji był Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konferencji jest, wzorem lat ubiegłych, wymiana doświadczeń oraz omówienie problemów związanych z działalnością naukową, rozwojem kadry oraz z kształceniem przyszłych matematyków i informatyków.


Komitet Organizacyjny   Patronat Honorowy
  • Prof. UJK dr hab. Teodora Król - przewodnicząca
  • Prof. zw. dr hab. Adam Idzik
  • Dr Krzysztof Pszczoła – sekretarz
  • Dr Monika Czajkowska
  • Dr Kazimiera Dyrda
  • Dr Elżbieta Zając
 
  • Rektor UJK Prof. dr hab. Jacek Semaniak
  • Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski
  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas