Instytut Matematyki

Pracownicy

 

Dyrekcja
Dyrektor Instytutu dr hab. Grzegorz Łysik grzegorz.lysik@ujk.edu.pl
Wicedyrektor ds. dydaktycznych dr Elżbieta Zając ezajac@ujk.edu.pl
Wicedyrektor ds. naukowych dr hab. Szymon Walczak szymon.walczak@ujk.edu.pl
     
Profesorowie
prof. zw. dr hab. Taras Banakh Zakład Algebry, Geometrii i Topologii taras.banakh@ujk.edu.pl
     
     
Profesorowie UJK
dr hab. Roman Bobryk Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki bobryk@ujk.edu.pl
dr hab. Andrzej Chrzęszczyk Zakład Analizy Matematycznej andrzej.chrzeszczyk@ujk.edu.pl
dr hab. Grzegorz Łysik Zakład Analizy Matematycznej grzegorz.lysik@ujk.edu.pl
dr hab. Egmont Porten Zakład Analizy Matematycznej egmont.porten@ujk.edu.pl
dr hab. Cornelia Schiebold Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki cornelia.schiebold@ujk.edu.pl
dr hab. Szymon Walczak Zakład Algebry, Geometrii i Topologii  szymon.walczak@ujk.edu.pl
     
Adiunkci
dr Volodymyr Mykhailiuk Zakład Analizy Matematycznej volodymyr.mykhailiuk@ujk.edu.pl
dr Magdalena Nowak Zakład Algebry, Geometrii i Topologii mnowak@ujk.edu.pl
dr Michał Stachura Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki mista@ujk.edu.pl
dr Barbara Wodecka Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki bwodecka@ujk.edu.pl
dr Michał Zakrzewski Zakład Algebry, Geometrii i Topologii michal.zakrzewski@ujk.edu.pl
dr Mateusz Masternak Zakład Analizy Matematycznej mateusz.masternak@ujk.edu.pl
     
Docenci
dr Elżbieta Zając Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki ezajac@ujk.edu.pl
     
Starsi wykładowcy
dr Magdalena Chrapek Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki magdalena.chrapek@ujk.edu.pl
     
Asystenci
dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn Zakład Algebry, Geometrii i Topologii joanna.garbulinska@ujk.edu.pl
mgr Judyta Bąk Zakład Algebry, Geometrii i Topologii judyta.bak@ujk.edu.pl
     
Administracja i pracownicy techniczni
     
inż. Andrzej Pawlak starszy specjalista inżynieryjno-techniczny andrzej.pawlak@ujk.edu.pl
mgr Monika Pawłowska specjalista monika.pawlowska@ujk.edu.pl
inż. Sławomir Wilczyński specjalista informatyk slawomir.wilczynski@ujk.edu.pl

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.