Katedra Matematyki

Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki

Pracownicy

Kierownik zakładu

dr hab. Roman Bobryk, prof UJK

Pozostali pracownicy

dr hab. Cornelia Schiebold, prof UJK

dr Elżbieta Zając

dr Magdalena Chrapek

dr Michał Stachura

dr Barbara Wodecka

 

 


Ogólna charakterystyka działalności naukowej

 1. Analiza nieliniowa.
  Metody punktu stałego, nierówności wariacyjne.
 2. Matematyka dyskretna.
  Kombinatoryka, teoria grafów.
 3. Teoria gier.
  Gry niekooperacyjne, gry kooperacyjne.
 4. Ekonomia matematyczna.
  Teoria równowagi, modele rynku.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.