Katedra Matematyki

13-10-2021

II EDYCJA DWUWOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO PROBLEMATA

Logo konkursu Problemata

Wszystkich chętnych uczniów klas ósmych szkół podstawowych Województw: Wielkopolskiego i Świętokrzyskiego serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu Problemata.

Jest to dwuetapowy, korespondencyjny konkurs matematyczny, w którego pierwszym etapie uczniowie w określonym w regulaminie czasie rozwiązują korespondencyjnie zestaw złożony z sześciu zadań. Zadania oceniane są w skali od 0 do 10 punktów, przy czym na ocenę wpływa głównie poprawność i pomysłowość rozwiązania. W drugim etapie konkursu uczestnicy zobowiązani są do zredagowania pracy na jeden z zaproponowanych tematów.

Praca zgłoszona do drugiego etapu konkursu powinna być samodzielnie przygotowanym przez ucznia oryginalnym opracowaniem problemu. Wymagane jest podanie pełnej informacji o źródłach, z których korzystał autor pracy.  Listę tematów konkursowych ustala komisja konkursowa.  Jury, oprócz merytorycznej wartości pracy, bierze również pod uwagę samodzielność, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu.

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu.Komitet Konkursu Problemata

Przewodnicząca :

Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska

Członkowie:

Prof. dr hab. Antoni Wójcik

Prof. UAM dr hab. Michał Klichowski

dr Michalina Kasprzak

dr Hubert Przybycień

dr Tomasz Przybyła

dr Joanna Sikorska

mgr Paweł Dziuba

mgr Anna Klichowska

mgr Kinga Kolczyńska-Przybycień

mgr Agnieszka Kruszwicka

mgr Anna Nowak

Regulamin II edycji konkursu PROBLEMATA.pdf

PROBLEMATA – Oświadczenie.pdf

Zadania I etapu II edycji konkursu Problemata.pdf

Tematy II etapu II edycji konkursu Problemata.pdf

Wyniki I etapu II edycji konkursu Probelmata.pdf

Wyniki II etapu II edycji konkursu Problemata.pdf

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.