Katedra Matematyki

Zakład Topologii i Algebry

Kierownik Zakładu:

          prof. dr hab. Taras Banakh, taras.banakh@ujk.edu.pl

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

 1. dr hab. Taras Banakh, prof., taras.banakh@ujk.edu.pl
 2. dr hab. Szymon Walczak, prof. UJK, walczak@ujk.edu.pl
 3. dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn, adiunkt, garbulinska@ujk.edu.pl
 4. dr Mateusz Masternak, adiunkt, masternak@ujk.edu.pl
 5. dr Magdalena Nowak, adiunkt, nowak@ujk.edu.pl
 6. dr Daria Michalik, adiunkt, michalik@ujk.edu.pl
 7. dr Judyta Bąk, asystent, bak@ujk.edu.pl

 

Pracownicy dydaktyczni:

 1. dr Monika Czajkowska, adiunkt, czajkowska@ujk.edu.pl
 2. mgr Paweł Dziuba, wykładowca, pawel@gmail.com
 3. dr Elżbieta Zając, docent, zajac@ujk.edu.pl

 

Tematyka badań:

 

 • Topologia ogólna.
 • Topologia geometryczna.
 • Topologia teorio zbiorowa.
 • Algebry topologiczne.
 • Struktury algebraiczne i porządkowe.
 • Geometria ogólna.
 • Geometria przestrzeni Banacha.
 • Geometria algebraiczna.
 • Teoria continuów.
 • Teoria fraktali.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.