Katedra Matematyki

Mistrzowie Matematyki

Program Mistrzowie Matematyki w roku szkolnym 2017/18 realizowany jest w województwie Świętokrzyskim po raz trzeci.

Pomysłodawcą jest Fundacja VIVE Serce Dzieciom, której głównym partnerem finansowym jest Fundacja mBanku, a partnerem merytorycznym jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Matematyki. Patronat objęło: Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W każdym roku o stypendia stara się około 200 uczniów. Kapituła Programu, po dokładnym przeanalizowaniu wniosków nadesłanych przez młodzież, wybiera, w każdym roku, 20 najlepszych. Uczniowie otrzymują stypendia w wysokości 2000 zł. i zobowiązują się do współpracy z Fundacją i Instytutem Matematyki UJK zgodnie z Regulaminem Programu. Stypendystom wskazani zostają opiekunowie w osobach studentów z Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stypendyści uruchomiają własną grupę Facebook-ową, gdzie mają możliwość:

  1. prezentacji wymyślonych przez siebie zadań matematycznych, quizów, łamigłówek z pogranicza matematyki, żartu, wymagające czasami nieszablonowego myślenia
  2. rozwiązywania problemów matematycznych
  3. prezentowania własnych osiągnięć w dziedzinie matematyki w roku szkolnym

Stypendyści mają również możliwość uczestniczyć w warsztatach „Matematyka i logiczne myślenie” przygotowanych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Regulamin programu Misrzowie Matematyki na rok szkolny 2017/2018 – pobierz tutaj

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.