Instytut Matematyki

Zasady rekrutacji

 
Zapraszamy do studiowania matematyki na studiach I i II stopnia. W rankingu Perspektyw kierunek matematyka prowadzony na UJK w Kielcach zajął wysokie 17 miejsce wśród 36 sklasyfikowanych uczelni, na których można studiować matematykę w Polsce (http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/matematyka).REJESTRACJA

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut Matematyki, jak również formularz rejestracyjny, są dostępne na stronie  portalu rekrutacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Więcej szczegółowych informacji o ofercie kształcenia na kierunku:

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego tel. 41 349 62 28, 41 349 62 40, 41 349 62 68

oraz

Dział Nauczania, Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 28

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.