Katedra Matematyki

Studia II stopnia

Kwalifikacja kandydatów na studia II stopnia o kierunku Matematyka

dla absolwentów kierunków pokrewnych matematyce

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia II stopnia obędzie się:

21.07.2022 r. o godz. 11:00 w sali 553 (I nabór)
26.09.2022 r. o godz. 11:00 w sali 553 (II nabór)

 

Zagadnienia obowiązujące podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Relacja równoważności i zasada abstrakcji.
 2. Równoliczność i moc zbiorów. Definicja i przykłady.
 3. Zbiory uporządkowane. Definicje i przykłady.
 4. Ciągi liczbowe i ich granice.
 5. Granica funkcji i jej własności.
 6. Funkcje ciągłe. Definicja, własności oraz związki z granicą funkcji.
 7. Funkcje różniczkowalne. Definicja, warunki różniczkowalności oraz związki z ciągłością funkcji.
 8. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Ekstrema lokalne i globalne oraz warunki konieczny i dostateczny istnienia ekstremum.
 9. Monotoniczność i wypukłość funkcji oraz ich związek z pochodnymi.
 10. Wzór Taylora i jego zastosowania.
 11. Szeregi liczbowe. Definicja, przykłady oraz warunek konieczny zbieżności szeregu liczbowego i kryteria zbieżności.
 12. Całka nieoznaczona. Przykłady funkcji całkowalnych i własności całki.
 13. Pojęcie równania różniczkowego zwyczajnego, definicja rozwiązania szczególnego i ogólnego, zagadnienie początkowe, interpretacja geometryczna.
 14. Całka Riemanna. Definicja, własności i związek z całką nieoznaczoną.
 15. Szeregi funkcyjne i potęgowe oraz kryteria ich zbieżności.
 16. Macierze i układy równań oraz metody rozwiązywania układów równań.
 17. Przestrzenie wektorowe. Definicja, przykłady, pojęcia bazy i wymiaru przestrzeni wektorowej.
 18. Odwzorowania i operatory liniowe. Jądro i obraz jako podprzestrzenie liniowe oraz macierz odwzorowania liniowego.
 19. Definicja, przykłady, homomorfizm grup.
 20. Pierścienie. Definicje, przykłady, pierścienie ilorazowe oraz homomorfizm pierścieni.
 21. Ciała. Definicja, przykłady ciał, w tym ciało liczb rzeczywistych i zespolonych. Charakterystyka ciała oraz ciało algebraicznie domknięte.
 22. Teoria podzielności w pierścieniach całkowitych oraz algorytm Euklidesa.
 23. Kongruencje w pierścieniu liczb całkowitych oraz cechy podzielności.
 24. Krzywe stożkowe: elipsa, hiperbola i parabola oraz ich równania.
 25. Proste i płaszczyzny w przestrzeni oraz ich równania.
 26. Przestrzenie topologiczne. Definicja i przykłady.
 27. Aksjomaty oddzielania.
 28. Własności przestrzeni topologicznych. Zwartość, zupełność.
 29. Prawdopodobieństwo. Definicja i własności.
 30. Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa.
 31. Zmienna losowa. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej.
 32. Badanie statystyczne i jego etapy.
 33. Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów populacji.
 34. Etapy testowania hipotez statystycznych.
 35. Notacja asymptotyczna, metoda „dziel i zwyciężaj” oraz algorytmy sortowania.
 36. Struktura programu w języku C oraz zasady programowania obiektowego.

Zagadnienia obowiązujące podczas rozmowy kwalifikacyjnej.pdf

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.