Katedra Matematyki

13-11-2023

IV EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO PROBLEMATA

Wszystkich chętnych uczniów klas ósmych szkół podstawowych Województw: Wielkopolskiego i Świętokrzyskiego serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Problemata.

Jest to dwuetapowy, korespondencyjny konkurs matematyczny, w którego pierwszym etapie uczniowie w określonym w regulaminie czasie rozwiązują korespondencyjnie zestaw złożony z sześciu zadań. Zadania oceniane są w skali od 0 do 10 punktów, przy czym na ocenę wpływa głównie poprawność i pomysłowość rozwiązania. W drugim etapie konkursu uczestnicy zobowiązani są do zredagowania pracy na jeden z zaproponowanych tematów.

Praca zgłoszona do drugiego etapu konkursu powinna być samodzielnie przygotowanym przez ucznia oryginalnym opracowaniem problemu. Wymagane jest podanie pełnej informacji o źródłach, z których korzystał autor pracy. Listę tematów konkursowych ustala komisja konkursowa. Jury, oprócz merytorycznej wartości pracy, bierze również pod uwagę samodzielność, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu.

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

 

Komitet Konkursu Problemata:  

 

 Przewodnicząca : 

Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska , WSE UAM 

 Członkowie: 

Prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, WSE UAM 

dr Monika Czajkowska, KM UJK 

dr Michalina Kasprzak, WSE UAM 

dr Kinga Kolczyńska-Przybycień, ZS im. J. i. W. Zamoyskich w Rokietnicy, WSKiZ

dr Agnieszka Kruszwicka, WSE UAM

dr Hubert Przybycień, KM UJK , WSKiZ

dr Tomasz Przybyła, WSE UAM 

dr Joanna Sikorska, WSE UAM 

mgr Paweł Dziuba, KM UJK 

mgr Anna Klichowska, WSE UAM 

mgr Anna Nowak, ZS im. J. i. W. Zamoyskich w Rokietnicy

Problemata – Oświadczenie 2023/2024.pdf

Regulamin IV edycji Konkursu Problema.pdf

Zadania I etapu konkursu Problemata edycja 2023/2024.pdf

Zadania II etapu konkursu Problemata edycja 2023/2024.pdf

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.