Katedra Matematyki

Odkrywamy Świat Liczb – o projekcie

Informacje ogólne

Mamy zaszczyt poinformować, iż na naszym Wydziale będzie realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” projekt przygotowany przez: dr Annę Adach, dr Danutę Grabkę, dr hab. Rafała Kozłowskiego prof. UJK, dr Magdalenę Nowak, mgr Mirosława Szweda

Odkrywamy świat liczb i funkcji matematycznych w chemii i środowisku

Zajęcia przygotowują i prowadzą: dr A. Adach, dr J. Garbulińska – Węgrzyn, dr D. Grabka, dr prof. dr hab. M. Jóźwiak, mgr A. Kozłowska, dr hab. R. Kozłowski prof. UJK, dr M. Nowak, dr hab. inż. P. Rybiński, dr B. Szczepanik, mgr M. Szwed, mgr B. Wodecka

Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej w wieku 14 – 16 lat.

Celem projektu jest pobudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi poprzez zgłębianie tajemnic liczb i funkcji matematycznych oraz ich wykorzystanie w chemii i ochronie środowiska.

Zaplanowano 8 spotkań, na których będą realizowane następujące zadania:

 • wypracowanie umiejętności posługiwania się logarytmami,
 • popularyzacja zapisywania liczb w formie wykładniczej,
 • rozwijanie zdolności geometrycznych poprzez odnajdywanie złotej proporcji i kafelkowanie płaszczyzn,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez konstruowanie brył geometrycznych,
 • określenie liczności materii przez wprowadzenie pojęcia mola – ogólnie stosowanego chemii i wykorzystanie go do szacowania stężenia roztworów,
 • wypracowanie umiejętności sporządzania roztworów, w tym o bardzo niskich stężeniach,
 • wyjaśnienie ilościowej interpretacji pH,
 • wypracowanie umiejętności posługiwania się szkłem i sprzętem laboratoryjnym,
 • pokazanie sposobów badania pH różnych roztworów (w tym także ogólnie znanych z życia codziennego) i oceny uzyskanych wyników,
 • zapoznanie z właściwościami fizyko-chemicznymi wody i roztworów wodnych w otaczającym nas środowisku,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu ekologii w życiu codziennym,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania doświadczeń i wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów.
 • pobudzenie do świadomego korzystania z dóbr konsumenckich poprzez analizowanie etykiet.

Koordynator: dr D. Grabka, danuta.grabka@ujk.edu.pl

Administrator: mgr P. Rogala, pawel.krzysztof.rogala@o2.pl

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.