Instytut Matematyki

Pracownicy

 

Dyrekcja
Dyrektor Instytutu dr hab. Grzegorz Łysik grzegorz.lysik@ujk.edu.pl
Wicedyrektor ds. dydaktycznych dr Elżbieta Zając ezajac@ujk.kielce.pl
Wicedyrektor ds. naukowych    
     
Profesorowie
prof. zw. dr hab. Taras Banakh Zakład Algebry, Geometrii i Topologii taras.banakh@ujk.edu.pl
     
     
Profesorowie UJK
dr hab. Roman Bobryk Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki bobryk@ujk.kielce.pl
dr hab. Andrzej Chrzęszczyk Zakład Analizy Matematycznej andrzej.chrzeszczyk@ujk.edu.pl
dr hab. Grzegorz Łysik Zakład Analizy Matematycznej grzegorz.lysik@ujk.edu.pl
dr hab. Egmont Porten Zakład Analizy Matematycznej egmont.porten@ujk.edu.pl
dr hab. Cornelia Schiebold Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki cornelia.schiebold@ujk.edu.pl
dr hab. Szymon Walczak    
     
Adiunkci
dr Volodymyr Mykhailiuk Zakład Analizy Matematycznej volodymyr.mykhailiuk@ujk.edu.pl
dr Magdalena Nowak Zakład Algebry, Geometrii i Topologii mnowak@ujk.edu.pl
dr Michał Stachura Zakład Matematyki Stosowanej mista@ujk.kielce.pl
dr Barbara Wodecka Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki bwodecka@ujk.kielce.pl
dr Michał Zakrzewski Zakład Algebry, Geometrii i Topologii michal.zakrzewski@ujk.edu.pl
     
Docenci
     
     
Starsi wykładowcy
dr Magdalena Chrapek Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki magdalena.chrapek@ujk.kielce.pl
     
     
     
Asystenci
mgr Judyta Bąk Zakład Matematyki Stosowanej judyta.bak@ujk.edu.pl
dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn Zakład Algebry, Geometrii i Topologii joanna.garbulinska@ujk.edu.pl
     
Administracja i pracownicy techniczni
     
inż. Andrzej Pawlak starszy specjalista inżynieryjno-techniczny andrzej.pawlak@ujk.edu.pl
mgr Monika Pawłowska specjalista monika.pawlowska@ujk.edu.pl
inż. Sławomir Wilczyński specjalista informatyk slawomir.wilczynski@ujk.edu.pl

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.