Katedra Matematyki

Erasmus+

STUDIA       


Program Erasmus+ oferuje dofinansowanie wyjazdu na studia do uczelni zagranicznej.

  1. Znajdź uczelnię, na której chcesz studiować (nie dłużej niż 12 miesięcy). Jeśli nie ma jej na liście
    http://www.erasmus.ujk.edu.pl/umowy-bilateralne/wśród uczelni, z którymi UJK podpisał umowę bilateralną dla kierunku matematyka, zgłoś się do Koordynatora programu Erasmus+, aby nawiązać współpracę z wybranym ośrodkiem naukowym.
  2. Przygotuj się do rekrutacji (składanie wniosku; egzamin z języka obcego), do wyjazdu i pobytu na uczelni partnerskiej. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/studia/.

PRAKTYKI


  1. Znajdź instytucję zagraniczną, w której chcesz odbyć praktyki. Nie musi być ona związana z twoim kierunkiem studiów. 
  2. Przygotuj się do rekrutacji (składanie wniosku; egzamin z języka obcego), do wyjazdu i pobytu na praktykach. Potrzebne informacje znajdziesz  na stronie http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/praktyki/.
Koordynator Katedry Matematyki
dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn
joanna.garbulinska-wegrzyn@ujk.edu.pl
ul. Uniwersytecka 7 pok. 560
Koordynator Wydziałowy
dr hab.Rafał Kozłowski
rafalka@ujk.edu.pl
ul. Uniwersytecka 7
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
Beata Banach-Rząca
erasmus@ujk.edu.pl
ul. Żeromskiego 5 pok. 309

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.