Instytut Matematyki

Erasmus+

STUDIA   


Program Erasmus+ oferuje dofinansowanie wyjazdu na studia do uczelni zagranicznej.

  1. Znajdź uczelnię, na której chcesz studiować (nie dłużej niż 12 miesięcy). Jeśli nie ma jej na liście
    http://www.erasmus.ujk.edu.pl/umowy-bilateralne/wśród uczelni, z którymi UJK podpisał umowę bilateralną dla kierunku matematyka, zgłoś się do Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+, aby nawiązać współpracę z wybranym ośrodkiem naukowym.
  2. Przygotuj się do rekrutacji (składanie wniosku; egzamin z języka obcego), do wyjazdu i pobytu na uczelni partnerskiej. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w pliku Erasmus krok po kroku oraz na stronie http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/studia/.

PRAKTYKI


  1. Znajdź instytucję zagraniczną, w której chcesz odbyć praktyki. Nie musi być ona związana z twoim kierunkiem studiów. Listy ofert m.in. na stronie: http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych.html
  2. Przygotuj się do rekrutacji (składanie wniosku; egzamin z języka obcego), do wyjazdu i pobytu na praktykach. Potrzebne informacje znajdziesz w pliku Praktyki krok po kroku oraz na stronie http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/praktyki/.
Koordynator Instytutowy
dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn
joanna.garbulinska@ujk.edu.pl
ul. Świętokrzyska 15 pok. 560
Koordynator Wydziałowy
dr hab. Dariusz Banaś
d.banas@ujk.edu.pl
ul. Świętokrzyska 15
Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów
Justyna Palacz
erasmus@ujk.edu.pl
ul. Żeromskiego 5 pok. 50

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.