Katedra Matematyki

Programy i harmonogramy studiów

Studia stacjonarne 1 stopnia

Matematyka 1 rok:

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022
Harmonogram studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020
Harmonogram studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów stacjonarnych 1 stopnia 2018/2019

Studia stacjonarne 2 stopnia

Matematyka 1 rok:

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023
Harmonogram studiów obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022
Harmonogram studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020
Harmonogram studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Programy archiwalne

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018.

Matematyka I stopień 2017-2018 Wykaz zajęć pogłębionej wiedzy i badań.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.