Katedra Matematyki

Zakład Analizy Matematycznej i Zastosowań

Kierownik Zakładu:

  dr hab. Olena Karlova,  olena.karlova@ujk.edu.pl

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

 1. dr hab. Olena Karlova, adiunkt, karlova@ujk.edu.pl
 2. dr hab. Roman Bobryk, prof. UJK, bobryk@ujk.edu.pl
 3. dr hab Grzegorz Łysik, prof. UJK, lysik@ujk.edu.pl
 4. dr hab. Volodymir Mykhailiuk, prof. UJK, mykhailiuk@ujk.edu.pl
 5. dr Anatolij Nikitin, adiunkt, nikitin@ujk.edu.pl
 6. dr Michał Popławski, adiunkt, poplawski@ujk.edu.pl
 7. dr Michał Zakrzewski, adiunkt, zakrzewski@ujk.edu.pl
 8. mgr Karolina Szczęsna, asystent, kszczesna@ujk.edu.pl 

 

 Pracownicy dydaktyczni:

  9. dr Magdalena Chrapek, adiunkt, chrapek@ujk.edu.pl
10. dr Hubert Przybycień, adiunkt, przybycien@ujk.edu.pl
11. dr hab. Michał Wojciechowski, adiunkt, impan@gmail.com

 

 Tematyka badań:

 • Sumowalność formalnych rozwiązań równań różniczkowych. Wartości średnie funkcji. Uogólnione funkcje analityczne.
 • Badanie własności przestrzeni częściowo metrycznych: zwartość, normalność, doskonałość, analogi twierdzeń o własności przestrzeni metrycznych  dla przestrzeni częściowo metrycznych.
 • Właściwości funkcji oddzielnie ciągłych.
 • Przedłużenie funkcji ze zbiorów podprzestrzeni topologicznych.
 • Zbieżność ideałowa w przestrzeniach Banacha. Topologiczne aspekty przestrzeni funkcji ciągłych.
 • Badania dotyczące prawa skreśleń dla semigrup podzbiorów wypukłych przestrzeni liniowo topologicznej oraz możliwości zanurzania tych semigrup w odpowiednią przestrzeń liniowo topologiczną.
 • Układy dynamiczne z losowymi parametrami i ich zastosowanie.
 • Asymptotyczna analiza stochastycznych systemów ewolucyjnych w środowiskach Markowa i semi-Markowa z wykorzystaniem schematów aproksymacyjnych. Zastosowanie do modeli rzeczywistych procesów.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.