Katedra Matematyki

Kierunkowy Zespół ds Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (KZJK) na Wydziale Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych dla kierunku studiów MATEMATYKA

[od października 2022]

doc. dr Elżbieta Zając
dr. hab. prof. UJK Grzegorz Łysik
dr Mateusz Masternak
dr Judyta Bąk
dr Monika Czajkowska
dr Maciej Rzeszut
dr Michał Zakrzewski
dr Renata Wojtuś – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Zuzanna Żurek – przedstawiciel studentów

Harmonogram hospitacji – matematyka 2022/2023
Sprawozdanie KZJK – 2021/22

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – archiwalne

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.