Instytut Matematyki

Kierunkowy Zespół ds Programów Kształcenia

 Skład Kierunkowego Zespoły ds Programów Kształcenia dla kierunku Matematyka na kadencję 2016 – 2020

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Status członka
1. dr Anna Sieczko koordynator zespołu,
przedstawiciel minimum kadrowego
2. dr Magdalena Chrapek zastępca koordynatora zespołu, przedstawiciel minimum kadrowego
3. dr hab. prof. UJK Andrzej Chrzęszczyk przedstawiciel minimum kadrowego
4. doc. dr Elżbieta Zając przedstawiciel minimum kadrowego
5. dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn przedstawiciel minimum kadrowego
6. dr Michał Zakrzewski przedstawiciel minimum kadrowego
7. dr Renata Wojtuś interesariusz zewnętrzny
8. mgr Aneta Królik interesariusz zewnętrzny
9. mgr inż. Piotr Such interesariusz zewnętrzny
10.   Dorota Kozieł przedstawiciel studentów

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.