Katedra Matematyki

01-03-2023

Święto Liczby Pi 2023

Święto Liczby Pi - grafika

Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
oraz Studenckie Koło Naukowe „Rozmaitości”

mają zaszczyt zaprosić uczniów liceów i techników, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych na 13. obchody

Święta Liczby π

które rozpoczną się 17 marca 2023 roku o godzinie 10:00 w auli B1 budynku G Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 7.

Serdecznie zapraszamy!


P R O G R A M

10:00

powitanie uczestników i otwarcie obchodów

10:10

wykład „O nieskończoności”
dr Michał Popławski (Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego)

10:50

konkurs dla uczestników

11:20

przerwa

11:40

wykład „Osobliwe obliczenia”
dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn (Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego)

12:20

wykład „O kilku problemach z matematyki dyskretnej”
prof. dr hab. Adam Idzik (Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk)

13:10

zakończenie obchodów


REJESTRACJA

Informujemy, że wprowadzona została obowiązkowa rejestracja grup uczestników.

Zgłoszenia uczestnictwa należy wysyłać na adres imat@ujk.edu.pl, wpisując jako temat: „zgłoszenie pi 2023”. W treści wiadomości należy podać w następującej kolejności (i z zachowaniem numeracji):

  1. nazwę i adres szkoły,
  2. liczbę uczestników-uczniów tworzących grupę,
  3. liczbę opiekunów (i innych osób towarzyszących grupie, jeśli takie będą),
  4. imię i nazwisko osoby do kontaktu – oraz mail lub telefon do tej osoby,

O przyjęciu zgłoszenia udziału w obchodach Święta Liczby Pi decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc (ok. 180).

Ponadto obowiązuje limit jednej klasy z jednej szkoły, a kolejną klasę można wpisać na listę rezerwową.

Informujemy również, że wyczerpano limit miejsc, kolejna klasa znajdzie się na liście rezerwowej.


Patronat honorowy

PTM - grafika


Ze względu na lokalizację kampusu uniwersyteckiego za drogą ekspresową S74 podajemy wskazówkę dojazdu na parking Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Święto Liczby Pi w UJK ; Święto Liczby Pi – Zdjęcia z obchodów
DZIEŃ LICZBY Pi na UJK – witryna zewnętrzna

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.