Katedra Matematyki

01-03-2024

Święto Liczby Pi 2024

Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 oraz Studenckie Koło Naukowe „Rozmaitości”

mają zaszczyt zaprosić uczniów liceów i techników, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych na 14. obchody

Święta Liczby π

które rozpoczną się 15 marca 2024 roku o godzinie 10:00 w auli B2 budynku G Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 7.

Serdecznie zapraszamy!


P R O G R A M

10:00

otwarcie obchodów i powitanie uczestników

10:10

wykład dr  Michała Popławskiego (Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego) „O liczbach pierwszych”

10:50 

wykład prof. UJK dr hab. Grzegorza Łysika (Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego) „Jak policzyć liczbę Pi”

11:30 

Konkurs dla uczestników

12:00 

przerwa

12:20 

wykład prof. UJ dr Krzysztofa Ciesielskiego (Uniwersytet Jagielloński) „Matematyka wyborcza”

13:10 

zakończenie obchodów


Patronat honorowyPTM - grafika


R E J E S T R A C J A

Informujemy, że wprowadzona została obowiązkowa rejestracja grup uczestników.

Zgłoszenia uczestnictwa należy wysyłać na adres imat@ujk.edu.pl, wpisując jako temat: „Zgłoszenie Pi 2024”. W treści wiadomości należy podać w następującej kolejności (i z zachowaniem numeracji):

  1. nazwę i adres szkoły,
  2. liczbę uczestników – uczniów tworzących grupę,
  3. liczbę opiekunów (i innych osób towarzyszących grupie, jeśli takie będą),
  4. imię i nazwisko osoby do kontaktu – oraz e-mail lub telefon do tej osoby,

O przyjęciu zgłoszenia udziału w obchodach Święta Liczby Pi decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc (ok. 147).

Ponadto obowiązuje limit jednej klasy z jednej szkoły, a kolejną klasę można wpisać na listę rezerwową.


Program.pdf
Regulamin konkursu wiedzy matematycznej z okazji obchodów Święta Liczby Pi 2024.pdf

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.