Katedra Matematyki

24-02-2016

Święto Liczby Pi 2016

18 marca 2016 roku w auli B4 budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 15, odbyły się obchody

Święta Liczby π

zorganizowane przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Studenckie Koło Naukowe „Rozmaitości”.

PanPi2016 - Logotyp Święta liczby Pi 2016

program obchodów

godz. 10:00 otwarcie obchodów i powitanie uczestników
godz. 10:20 wykład popularnonaukowy prof. Michała Wojciechowskiego (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego) pt. „To się musi dać ułożyć!”
godz. 11:20 konkurs dla uczestników „Popołudniowe rozgrywki”
godz. 12:00 przerwa
godz. 12:15 wykład popularnonaukowy dra Krzysztofa Ciesielskiego (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) pt. „Pi, pi, pi, pi, pi,… czyli o pewnej słynnej liczbie i o Archimedesie”
godz. 13:15 rozstrzygnięcie konkursu „π ukryte wokół nas”, wręczenie nagród
godz. 13:30 rozstrzygnięcie konkursu „Poemat o π”, wręczenie nagród
godz. 13:45 zakończenie obchodów

W ogłoszonych konkursach wzięło udział łącznie 57 osób. Wszystkie zgłoszone prace zostały dopuszczone do postępowania konkursowego.

Wyniki konkursu „Poemat o π”
laureaci
1. Daniel Chrobot – ZSE im Oskara Langego w Kielcach, praca „Liczba Pi”
2. Julia Słowik, Anna Jadwiżyc, Magdalena Dorecka – LO nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, praca „Poemat o liczbie Pi”
3. (ex aequo) Patrycja Mańkus, Klaudia Bąk – VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach za pracę „Poemat o Pi”
3. (ex aequo) Milena Mikuła, Aleksandra Strzelecka – LO nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, praca „3 przecinek 1 4”

Wyniki konkursu „π ukryte wokół nas”
laureaci
1. Weronika Krekora – I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, praca „Kula w PI”
2. Katarzyna Pukal – ZSP nr 3 w Końskich, praca „PI jest wszędzie”
3. (ex aequo) Oliwia Doroz – LO im. Adolfa Dygasińskiego w Chmielniku, praca „Pi wokół nas”
3. (ex aequo) Paulina Segda – LO im. Adolfa Dygasińskiego w Chmielniku, praca „PI w leśniczówce”

wyróżnienia
• Anita Kuczaj – LO im. Adolfa Dygasińskiego w Chmielniku za pracę „PI w prezencie”
• Weronika Król – LO ANIMATOR w Gliwicach, praca „Przez pustynne PIaski do PIraimd”

Gratulujemy zwycięzcom!


Patron honorowy
POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, ODDZIAŁ KIELECKI  
Wsparcie instytucjonalne
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Sponsor główny
KOPALNIA ŁAGÓW V  

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.