Katedra Matematyki

12-02-2015

Święto Liczby Pi 2015

20 marca 2015 roku w auli budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 15, odbyły się obchody

Święta liczby π

zorganizowane przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Studenckie Koło Naukowe „Rozmaitości”.

PanPi2015 - Logotyp Święta liczby Pi 2015

program obchodów

godz. 10:00 otwarcie obchodów i powitanie uczestników
godz. 10:20 wykład popularnonaukowy prof. Edwarda Tutaja (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) pt. „Czasami okrężnie, ale w koło Macieju o liczbie π”
godz. 11:20 konkurs dla uczestników
godz. 12:00 przerwa
godz. 12:15 referat członków SKN „Rozmaitości” (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego) pt. „Bajka o liczbach, nieskończonościach i dzieleniu przez zero”
godz. 13:15 rozstrzygnięcie konkursu „Liczba π w architekturze”, wręczenie nagród
godz. 13:30 rozstrzygnięcie konkursu „Poemat o π”, wręczenie nagród
godz. 13:45 zakończenie obchodów

Na ogłoszone konkursy wpłynęły łącznie 42 zgłoszenia i wszystkie zostały dopuszczone do postępowania konkursowego.

Wyniki konkursu „Liczba π w architekturze”

laureaci
1. Aleksandra Pudzianowska – I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
2. Ewa Nyk – LO w Zespole numer 3 w Chmielniku
3. Izabela Radziejewska – I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

wyróżnienie
Paweł Langier – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu

Wyniki konkursu „Poemat o π ”

laureaci
1. (ex aequo) Anika Kęska, Łukasz Kondor – I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
1. (ex aequo) Kacper Majewski, Damian Bączek, Kamil Kurek, Karol Rostkowski – I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
2. Aleksandra Krupa – I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
3. Justyna Pachocka – I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Gratulujemy zwycięzcom!


Patron honorowy
POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, ODDZIAŁ KIELECKI
Sponsorzy instytucjonalni
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Sponsor główny
KOPALNIA ŁAGÓW V  

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.