Katedra Matematyki

20-01-2014

Święto Liczby Pi 2014

14 marca 2014 roku w auli budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 15, odbyły się obchody

Święta liczby π

zorganizowane przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Studenckie Koło Naukowe „Rozmaitości”.

Pan Pi 2014 - Logotyp Święta liczby Pi 2014

program obchodów

godz. 10:00 otwarcie obchodów i powitanie uczestników
godz. 10:20 wykład popularnonaukowy dr hab. Halszki Tutaj-Gasińskiej (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) pt. „Kampania napoleońska a matematyka”
godz. 11:20 konkurs dla uczestników „Matematykerzy”
godz. 12:00 przerwa
godz. 12:15 referat członków SKN „Rozmaitości” (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego) pt. „Liczba π na przestrzeni wieków”
godz. 13:15 rozstrzygnięcie konkursu „Portret Liczby π”, wręczenie nagród
godz. 13:30 rozstrzygnięcie konkursu „Kobiety w matematyce”, wręczenie nagród
godz. 13:45 zakończenie obchodów

Wyniki konkursu „Portret Liczby π”
Na konkurs wpłynęło 86 prac i wszystkie zostały dopuszczone do postępowania konkursowego.

I miejsce
Dawid Kmiecik – Zespół Szkół Zawodowych w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku

II miejsce
Paulina Sadłocha i Patrycja Wira – Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku

III miejsce
Iwona Arwaj – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie

Wyróżnienia
Natalia Łużak – LO w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku
Kamil Wesołowski – Zespół Szkół Zawodowych w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku
Łukasz Kowalik – Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
Dagmara Ksel – VI LO im. Juliusza Słowackiego W Kielcach
Klaudia Nawrot i Natalia Dziedzic – IV LO im. Hanki Sawickiej w Kielcach

Wyniki konkurs „Kobiety w matematyce”
Na konkurs wpłynęło 30 prac i wszystkie zostały dopuszczone do postępowania konkursowego.

I miejsce
Anna Przytuła i Paulina Zawadzka – III LO im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

II miejsce
Karol Przydatek – III LO im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

III miejsce
Karolina Sitraska i Angelika Koprowska, ZSE im. Oskara Langego w Kielcach

Gratulujemy zwycięzcom!


Patronat honorowy

POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, ODZIAŁ KIELECKI

Sponsorzy

POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, ODZIAŁ KIELECKI
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.