Instytut Matematyki

28-01-2009

Święto Liczby Pi 2009

Święto Liczby π

Liczba π jest jedną z najbardziej znanych i najstarszych liczb niewymiernych. Zainteresowanie wzbudzała już wczasach starożytnych, o czym mogą świadczyć zapiski z czasów starożytnego Egiptu i Babilonii, a nawet fragmenty z Biblii.

Fascynacje liczbą pi w późniejszym okresie wciąż narastały: uczeni prześcigali się w wyznaczaniu coraz dłuższych jej rozwinięć, numerolodzy dopatrywali się w niej symbolu idealnej harmonii, a niektórzy nawet szukali zaszyfrowanych w niej informacji. Z fascynacji tej zrodził się pomysł ustanowienia Międzynarodowego Dnia Liczby π, którego data przypada na 14 marca(π 3.14).

W tym roku Instytut Matematyki UJK postanowił włączyć się w ten ogólnoświatowy trend i po raz pierwszy zorganizować Święto Liczby π. Co prawda obchody odbyły się dopiero 20 marca 2009, ale często świętowanie można trochę przedłużyć, a jeżeli wiąże się to z obecnością tak znamienitego gościa jak prof. Marek Kordos, to jest to jak najbardziej uzasadnione.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja matematyki wśród młodzieży, pokazanie jej innej strony, nie związanej z rozwiązywaniem zadań i wspólna zabawa.

Do udziału w naszym święcie zaprosiliśmy uczniów szkół Ponadgimnazjalnych z naszego regionu.

Uczestnicy obchodów zostali uroczyście przywitani przez dr Kazimierę Dyrdę, prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK.

Pierwszym punktem obchodów był referat Historia Liczby π wygłoszony przez studentki Joannę Garbulińską i Emilię Lenard ze Studenckiego Koła Naukowego „Rozmaitości”. W trakcie referatu słuchacze mieli okazję poznać wiele ciekawostek związanych z liczbą π m.in. dowiedzieć się jakie perypetie wiązały się z wyznaczaniem rozwinięcia liczby π, skąd się wzięła nazwa ludolfina, co wspólnego ma piramida Cheopsa z π oraz jak uczeni próbują nawiązać kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi. Referat był również okazją do zapoznania się z dziełami artystycznymi jakie zostały zainspirowane liczbą π , między innymi z wierszem Wisławy Szymborskiej Liczba π zaprezentowanym przez Jolantę Lesiak (również z SKN„Rozmaitości”). Po referacie uczniowie zostali zaproszeni do udziału w konkursie związanym z wcześniej przedstawionym referatem. Odpowiedzi często były zaskakujące i żartobliwe, więc konkurs dostarczył sporej dawki dobrego humoru. Oczywiście za poprawne odpowiedzi uczestnicy otrzymali nagrody-pamiątkowe kubki. Po emocjach związanych z konkursem uczestnicy mieli szansę poczuć się jak prawdziwi studenci, wysłuchując wykładu prof. Marka Kordosa z Uniwersytetu Warszawskiego Dlaczego π jest tak ważne, czylipomysły Archimedesa.

Ostatnim punktem obchodów było rozstrzygnięcie konkursu Piękno π i wręczenie nagród jego laureatom.Konkurs został ogłoszony przez Instytut Matematyki w lutym i spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono 28 prac artystycznych związanych z liczbą π wykonanych przy pomocy różnorodnych technik. Komisja w składzie dr Elżbieta Zając, mgr Ewelina Pluta oraz Joanna Garbulińska dokonała oceny prac i zdecydowała o przyznaniu czterech wyróżnień i czterech nagród głównych.

Wyróżnienia otrzymali:

Magdalena Gawlak, Piosenka o Pi, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Justyna Pietrzyk, wiersz Nieistniejący koniec, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Katarzyna Granat, rzeźba Greckie Pi,Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku -Zdroju

Emilia Bednarczyk, plakat, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łopusznie

I miejsce przyznano Jolancie Cioroch, praca Ex libris liczby Pi, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach

II miejsce przyznano Milenie Sobczyk, plakat, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łopusznie

III miejsce ex aequo przyznano

Kamili Koutny,wiersz Oda do Pi, IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej w Kielcach

Pawłowi Wietrzyńskiemu, rzeźba Dostojne Pi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chwałowicach

Laureaci otrzymali Dyplomy Odkrywcy Piękna π, nagrody książkowe i pamiątkowe kubki.Laureatka I miejsca otrzymała ponadto kalkulator naukowy ufundowany przez firmę Casio. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i kubki.

Tak zakończyły się pierwsze obchody Święta Liczby π na naszym Uniwersytecie. Mamy nadzieję, że zwyczaj obchodzenia tego święta wpisze się na stałe w tradycję Instytutu Matematyki i co roku będziemy w ten sposób popularyzować wśród młodzieży tę wspaniałą dziedzinę nauki jaką jest matematyka.

przygotowały: Małgorzata Sobolewska i Ewelina Pluta


Galeria TUTAJ

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, w specjalnościach Nauczanie matematyki i Zastosowania matematyki.