Instytut Matematyki  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach