Instytut Matematyki  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Dziekan

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 poz.1311),

ponadto kandydat winien posiadać:

  • stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki lub informatyki;
  • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie matematyki, lub informatyki.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora;
  2. Kwestionariusz osobowy;
  3. Życiorys zawodowy;
  4. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora (ze stroną określającą specjalizację);
  5. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy dydaktycznej i naukowej kandydata;
  6. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym;
  7. Wykaz publikacji;

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu: 31 sierpnia 2017 roku

(obowiązuje data wpływu do Instytutu Matematyki)

Termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu: 20 września 2017 roku

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Matematyki
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
Dodatkowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: (041) 349-62-50.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz Dziekana.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w Uniwersytecie, będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz 1182 ze zm.).

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku obcokrajowców wymagana jest znajomość języka polskiego.