Instytut Matematyki  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Uwaga! Każdy student odbywający praktykę obowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Istnieje możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich (pok. 47, II p., budynek rektoratu przy ul. Żeromskiego 5). Należy to uczynić w terminie do 20 grudnia 2016 r. Koszt wynosi 41,50 zł.

Wszelkich informacji dotyczących praktyk zawodowych udziela Instytutowy Opiekun Praktyk – dr Michał Stachura.