Instytut Matematyki  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

24 marca 2017 roku w auli B1 budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 15, odbyły się obchody

Święta Liczby π  

zorganizowane przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Studenckie Koło Naukowe „Rozmaitości”.

PanPi2016

program obchodów

godz. 10:00 otwarcie obchodów i powitanie uczestników
godz. 10:20 wykład popularnonaukowy doktora Zdzisława Pogody (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) pt. „O liczbach i konstrukcjach”
godz. 11:20 przerwa
godz. 11:30 wykład popularnonaukowy profesora Tarasa Banakha (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego) pt. „O liczbie π i o jej historii”
godz. 12:30 zakończenie obchodów

GALERIA tutajPatron honorowy
POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, ODDZIAŁ KIELECKI  

Sponsor
KOPALNIA ŁAGÓW V  

Relacje z obchodów Święta liczby pi w poprzednich latach