Katedra Matematyki

28-11-2022

III EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO PROBLEMATA

Probelmata logo

Wszystkich chętnych uczniów klas ósmych szkół podstawowych Województw: Wielkopolskiego i Świętokrzyskiego serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Problemata.

Jest to dwuetapowy, korespondencyjny konkurs matematyczny, w którego pierwszym etapie uczniowie w określonym w regulaminie czasie rozwiązują korespondencyjnie zestaw złożony z sześciu zadań. Zadania oceniane są w skali od 0 do 10 punktów, przy czym na ocenę wpływa głównie poprawność i pomysłowość rozwiązania. W drugim etapie konkursu uczestnicy zobowiązani są do zredagowania pracy na jeden z zaproponowanych tematów.

Praca zgłoszona do drugiego etapu konkursu powinna być samodzielnie przygotowanym przez ucznia oryginalnym opracowaniem problemu. Wymagane jest podanie pełnej informacji o źródłach, z których korzystał autor pracy. Listę tematów konkursowych ustala komisja konkursowa. Jury, oprócz merytorycznej wartości pracy, bierze również pod uwagę samodzielność, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu.

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich
w Rokietnicy, Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .

Miło nam poinformować, że Wojewódzki Konkurs Matematyczny Problemata otrzymał decyzją: Wielkopolskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty status konkursu punktowanego. 

Miło nam poinformować, że 05.06. o godzinie 16:00 odbędzie się uroczyste zakończenie III edycji konkursu „Problemata” online. Uczestnicy na podane przez siebie adresy mailowe otrzymali już informacje dotyczące zakończenia oraz link do spotkania.
Serdecznie zapraszamy do udziału równie
ż bliskich uczestników: rodziny oraz nauczycieli.

 

Komitet Konkursu Problemata:

 Przewodnicząca :

Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska , WSE UAM

 Członkowie:

Prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, WSE UAM

dr Monika Czajkowska, KM UJK

dr Michalina Kasprzak, WSE UAM

dr Hubert Przybycień, KM UJK

dr Tomasz Przybyła, WSE UAM

dr Joanna Sikorska, WSE UAM

mgr Paweł Dziuba, KM UJK

mgr Anna Klichowska, WSE UAM

mgr Kinga Kolczyńska-Przybycień, ZS im. J. i. W. Zamoyskich

mgr Agnieszka Kruszwicka, WSE UAM

mgr Anna Nowak, ZS im. J. i. W. Zamoyskich

Zadania I etapu III edycji Konkursu Problemata.pdf

Regulamin III edycji Konkursu Problemata.pdf

Lista tematów II etapu III edycji Konkursu Problemata.pdf

Wyniki I etapu III edycji Wojewódzkiego Konkursu „Problemata”.pdf

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.