Katedra Matematyki

Pracownicy

 

Dyrekcja
Kierownik Katedry  Prof. UJK dr hab. Grzegorz Łysik grzegorz.lysik@ujk.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia doc. dr Elżbieta Zając ezajac@ujk.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry 
ds. naukowych
Prof. UJK dr hab. Wojciech Jabłoński wojciech.jablonski@ujk.edu.pl
     
Profesorowie
prof. zw. dr hab. Taras Banakh   taras.banakh@ujk.edu.pl
     
Profesorowie UJK
dr hab. Roman Bobryk   bobryk@ujk.edu.pl
dr hab. Grzegorz Łysik   grzegorz.lysik@ujk.edu.pl
dr hab. Volodymyr Mykhailiuk   volodymyr.mykhailiuk@ujk.edu.pl
dr hab. Olena Karlova    olena.karlova@ujk.edu.pl
dr hab. Michał Wojciechowski   michal.wojciechowski@ujk.edu.pl
dr hab. Wojciech Jabłoński   wojciech.jablonski@ujk.edu.pl
     
Adiunkci
dr Magdalena Nowak   mnowak@ujk.edu.pl
dr Anatolij Nikitin   anatolii.nikitin@ujk.edu.pl
dr Magdalena Chrapek   magdalena.chrapek@ujk.edu.pl
dr Michał Zakrzewski   michal.zakrzewski@ujk.edu.pl
dr Mateusz Masternak   mateusz.masternak@ujk.edu.pl
dr Monika Czajkowska   monika.czajkowska@ujk.edu.pl
dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn   joanna.garbulinska@ujk.edu.pl
dr Hubert Przybycień   hubert.przybycien@ujk.edu.pl
dr Maciej Rzeszut   mrzeszut@ujk.edu.pl
dr Michał Popławski   mpoplawski@ujk.edu.pl
dr Judyta Bąk   bak@ujk.edu.pl
Docenci
doc. dr Elżbieta Zając   ezajac@ujk.edu.pl
     
Asystenci
mgr Karolina Szczęsna   kszczesna@ujk.edu.pl
     
Wykładowcy
mgr Paweł Dziuba    pawel.dziuba@ujk.edu.pl
     
Administracja i pracownicy techniczni
     
inż. Andrzej Pawlak starszy specjalista inżynieryjno-techniczny andrzej.pawlak@ujk.edu.pl
mgr Monika Pawłowska specjalista monika.pawlowska@ujk.edu.pl
mgr inż. Mariusz Węgrzyn specjalista ds. informatyki mwegrzyn@ujk.edu.pl

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, dla ścieżki Nauczanie matematyki oraz Analiza danych i modelowanie matematyczne.